Paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 14

1.                   Bendrosios sąlygos ir kontaktai

Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma asmens duomenims, kuriuos UAB Stada Baltics, kaip duomenų valdytojas (toliau – Stada arba Duomenų valdytojas), renka ir tvarko apie savo klientus ir interneto svetainės naudotojus (toliau – Naudotojas).

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR).

2.                   Pagrindiniai Duomenų valdytojo duomenys

Pavadinimas: UAB Stada Baltics

Registruota buveinė: Goštauto 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas:          300117316

El. paštas: stada.baltics@stada.com

 

UAB Stada Baltic atstovo kontaktai:

Reda Nagytė

Registruota buveinė: Goštauto 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva

Tel.: + 370 5 260 3926

El. paštas: stada.baltics@stada.com

3.                   Politikos atnaujinimas ir prieinamumas

STADA gali keisti šią Politiką. Šios Politikos paskutinio atnaujinimo data nurodoma dokumento pradžioje. Šios Politikos pakeitimai įsigalioja, kai atnaujinta redakcija paskelbiama interneto svetainėje. Jeigu naudojatės mūsų interneto svetaine  po to, kai Politika buvo atnaujinta, tai reiškia, kad jūs sutinkate su atnaujinta Politikos redakcija.

4.                   Naudotojo pateikiama informacija

STADA gali apjungti pateiktą informaciją su kita informacija, gauta interneto svetainėje ar kitais būdais, įskaitant ankstesnius Naudotojo užsakymus.

5.                   Pasyvus informacijos rinkimas ir naudojimas

Naršant interneto svetainėje gali būti pasyviai renkama tam tikra informacija naudojant įvairius būdus ir priemones, pvz., IP adresus, slapukus ir duomenų rinkimą (t.y. Naudotojui aktyviai nesuteikiant tokios informacijos).

Išsamią informaciją apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir kitas stebėsenos technologijas rasite mūsų Slapukų politikoje. Slapukų politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip galima užblokuoti slapukus ir stebėsenos technologijas.

6.                   Nuorodos į kitas interneto svetaines

Ši Politika neapima asmens duomenų apsaugos, informacijos teikimo ir kitų procedūrų, kurias atlieka išorės partneriai. STADA neprisiima atsakomybės dėl išorės partnerių, įskaitant tuos, kurie valdo interneto svetainę ar svetainės dalis (įskaitant programėles), kurias galima pasiekti per interneto svetainę, arba, į kurias yra nuoroda interneto svetainėje. Prieinamumas prie tokių trečiųjų šalių interneto svetainių ar nuorodos į jas nereiškia STADA bendrovės sutikimo dėl tokios interneto svetainės.

7.                   Asmens duomenų tvarkymo aprėptis ir tikslas

Kai kuriais atvejais STADA gali gauti informaciją apie Naudotojus tiesiogiai iš Naudotojo arba iš kitų teisėtų šaltinių. Tokiu būdu tam tikra STADA gauta informacija pagal BDAR 4 straipsnio 1 dalį gali būti priskiriama asmens duomenims.

Informacija apie asmenį, kurio asmens tapatybė nėra nustatyta arba negali būti nustatyta, gali būti naudojama ir skelbiama bet kokiu tikslu. Jeigu duomenys, nenusiję su asmenimis, kurių asmens tapatybė nenustatyta arba negali būti nustatyta, gali būti susieti su asmenų, kurių asmens tapatybė nenustatyta arba negali būti nustatyta, duomenimis (pvz., jūsų vardas ir pavardė gali būti susieti su jūsų gyvenamąja vieta), STADA saugos taip susietą informaciją kaip asmens duomenis tol, kol tie duomenys bus susiję (pvz., rekomendacija dėl geriausio prekių pristatymo į jūsų gyvenamą vietą būdo arba rekomendacija dėl to paties ar panašaus reklamuojamo produkto).

Asmens duomenų tvarkymo aprėptis ir tikslas, trukmė ir asmenys, turintys teisę gauti prieigą prie asmens duomenų, pateikiami lentelėje.


 

Kokią komercinių pranešimų siuntimui reikalingą informaciją apie jus mes tvarkome?

 

Duomenų tvarkymo tikslas

 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo aprėptis

Duomenų tvarkymo trukmė

Kam gali būti perduoti asmens duomenys (duomenų gavėjai)?

7.1

Komercinių pranešimų siuntimas Naudotojams.

 

Tvarkymo tikslas – siųsti naujienlaiškius ir mokomąją informacinę medžiagą apie naujus produktus, mokymus, įvykius, nuolaidas ir kitą komercinę informaciją (toliau – komerciniai pranešimai) Naudotojams, kurie aiškiai išreiškė savo sutikimą gauti tokią informaciją.

 

Naudotojo duomenų tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

 

Teikti tokius duomenis anksčiau išvardintais tikslais nėra privaloma pagal sutartį ar įstatymą ir šie duomenys yra teikiami savo noru. Jei Naudotojas neduoda sutikimo tvarkyti duomenis šiais tikslais arba atšaukia savo sutikimą,  STADA  nesiųs Naudotojui komercinių pranešimų, nebent  STADA  turėtų teisėtą interesą tvarkyti tokius duomenis (daugiau apie tai skaitykite 7.4 dalyje).

 

 

Naudotojo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis adresas, telefono numeris, el. pašto adresas,darbovietė, darbovietės adresas.

Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol galioja Naudotojo sutikimas. Naudotojas gali bet kada nemokamai atšaukti šį sutikimą. Tokiu atveju jūsų duomenys nebebus tvarkomi minėtais tikslais. Sutikimui atšaukti galite:

 

a)    Susisiekti su mumis dokumento pradžioje nurodytais  STADA  kontaktais ar kitais kontaktais, nurodytais atitinkamame komerciniame pranešime.

b)    Prenumeratai nutraukti paspauskite pelės klavišą atitinkamame langelyje / ant nuorodos gautame elektroniniame reklaminiame pranešime; arba

c)    Jeigu esate registruotas vartotojas, prisijungę prie interneto svetainės galite atšaukti savo sutikimą jūsų vartotojo paskyros nustatymuose.

 

 

Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:

 

·            mūsų išorės paslaugų teikėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.

 

tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.

Kokią informaciją, susijusią su apsipirkimu e.parduotuvėje, apie jus mes tvarkome?

 

Duomenų tvarkymo tikslas

 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo aprėptis

Duomenų tvarkymo trukmė

Kam gali būti perduoti asmens duomenys (duomenų gavėjai)?

7.2

Registracija interneto svetainėje.

 

Duomenų tvarkymo tikslas – registracija interneto svetainėje ir naudojimasis su tuo susijusiais privalumais.

Naudotojo duomenų tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

 

Teikti tokius duomenis pirmiau nurodytu tikslu nėra privaloma pagal sutartį ar įstatymą ir šie duomenys yra teikiami savo noru. Nepateikus duomenų negalima užsiregistruoti interneto svetainėje.

 

Naudotojo vardas ir pavardė, adresas, gimimo data, lytis, išsilavinimas, el. pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo prie  STADA paskyros slaptažodis, Naudotojo „Facebook“ profilis.

 

 

Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol yra tikslas juos tvarkyti, t.y. registracijos laikotarpiu arba kol atšaukiamas duotas sutikimas.

 

Naudotojas gali bet kada nemokamai atšaukti šį sutikimą. Tokiu atveju jūsų duomenys nebebus tvarkomi minėtais tikslais. Sutikimui atšaukti galite:

 

a)    susisiekti su mumis šio dokumento pradžioje nurodytais  STADA  kontaktais; arba

b)    Jeigu esate registruotas vartotojas, galite atšaukti sutikimą jūsų vartotojo paskyros nustatymuose .

Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:

 

·            mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.

 

tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.

 

 

 

 

Kokią vartotojų konkursams reikalingą informaciją apie jus mes tvarkome?

 

Duomenų tvarkymo tikslas

 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo aprėptis

Duomenų tvarkymo trukmė

Kam gali būti perduoti asmens duomenys (duomenų gavėjai)?

7.3

Vartotojų konkursai.

 

Duomenų tvarkymo tikslas – Naudotojo dalyvavimas vartotojų konkursuose.  

Naudotojo duomenų tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

 

Teikti tokius duomenis pirmiau  išvardintais tikslais nėra privaloma pagal sutartį ar įstatymą ir šie duomenys yra teikiami savanoriškai. Jei duomenys neteikiami, Naudotojas negalės dalyvauti vartotojų konkursuose.

 

Naudotojo identifikavimo ir kontaktų duomenys (ypač Naudotojo vardas ir pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas).

Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol galioja Naudotojo sutikimas. Naudotojas gali bet kada nemokamai atšaukti šį sutikimą. Tokiu atveju jūsų duomenys nebebus tvarkomi minėtais tikslais. Sutikimui atšaukti galite susisiekti su mumis šio dokumento pradžioje nurodytais  STADA  kontaktais.

Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:

 

·            mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.

 

tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.

 

 

 

 

Kiti asmens duomenų tvarkymo atvejai

 

Duomenų tvarkymo tikslas

 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo aprėptis

Duomenų tvarkymo trukmė

Kam gali būti perduoti asmens duomenys (duomenų gavėjai)?

7.4

Bendravimas su Naudotojais.

Naudotojų duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais  STADA  interesais, konkrečiai – siųsti atsakymus į Naudotojų klausimus, užduotus nuotolinio ryšio priemonėmis, taip pat siųsti kitą svarbią informaciją ir pranešimus apie interneto svetainę, verslo sąlygas arba santykius tarp  STADA  ir Naudotojo

 

Tokie duomenys teikiami savo noru; neturėdamas tokių duomenų  STADA  negalės informuoti Naudotojų apie ankstesnėje pastraipoje išvardintus faktus arba Naudotojas negalės užduoti klausimo (Sveikatos patarimų centrui).

 

Naudotojo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos ar kitas adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol yra tikslas.

 

Jeigu jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, jūs turite teisę pareikšti prieštaravimą. Tokiu atveju  STADA  nebetvarkys jūsų duomenų šiais tikslais.

 

Daugiau informacijos apie teisę pareikšti prieštaravimą rasite šios Politikos 9 straipsnyje.

Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:

·            mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.

 

tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.

7.5

STADA  paslaugų ir produktų kokybės gerinimas.

 

 

 

 

Naudotojų duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais  STADA  interesais, konkrečiai –  analizuoti duomenis, kurti naujus ir tobulinti esamus produktus, tobulinti mūsų interneto svetainę, gerinti mūsų paslaugas, nustatyti paieškos interneto svetainėje tendencijas, rodyti ir siųsti aktualesnius pasiūlymus ir išsiųstus pasiūlymus, arba matuoti mūsų reklamos kampanijų efektyvumą, kt.

 

Šie duomenys teikiami savo noru.

 

 

Naudotojo vardas ir pavardė, naršymo interneto svetainėje istorija, pirkimų  STADA  interneto svetainėse istorija ir pirkimo stilius, amžius, lytis, prieinami demografiniai duomenys (šaltinis pvz. Google analytics), el. pašto adresas, IP adresas, Naudotojo „Facebook“ profilis, Naudotojo atsakymai, surinkti naudojant  STADA  interneto svetainių diagnostinius įrankius, tokius kaip Sveikatos indekso programėlė ar panašus diagnostinis įrankis.

 

 

Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol yra tikslas.

 

Jeigu jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, jūs turite teisę pareikšti prieštaravimą. Tokiu atveju  STADA  nebetvarkys jūsų duomenų šiais tikslais.

 

Daugiau informacijos apie teisę pareikšti prieštaravimą rasite šios Politikos 9 straipsnyje

Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:

 

·            mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, suteiktų paslaugų efektyvinimas ir optimizavimas, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.

 

tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.

7.6

Sveikatos indekso programėlė

 

Sveikatos indekso programėlė – tai diagnostinis įrankis, kurio pagalba užduodant klausimus gaunami konkretūs  Naudotojo atsakymai apie jų sveikatą, fizinę formą ir savijautą.

 

Programėlė įvertina dabartinę Naudotojo  fizinę formą ir jam rekomenduoja individualius Duomenų valdytojo siūlomus produktus.

 

Naudotojo duomenų tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
 
 Teikti tokius duomenis pirmiau išvardintais tikslais nėra privaloma pagal sutartį ar įstatymą ir šie duomenys yra teikiami savanoriškai. Jei duomenys neteikiami, Naudotojas negalės naudotis Sveikatos indekso programėle.

 

Lytis, gimimo metai, svoris ir ūgis, duomenys apie Naudotojo fizinį aktyvumą ir valgymo įpročius, Naudotojo sveikatos būklė ir psichinė pusiausvyra.

 

Duomenys tvarkomi nurodytu tikslu tol, kol galioja Naudotojo sutikimas. Naudotojas gali bet kada nemokamai atšaukti šį sutikimą. Tokiu atveju jūsų duomenys nebebus tvarkomi minėtais tikslais. Sutikimui atšaukti galite susisiekti su mumis šio dokumento pradžioje nurodytais  STADA kontaktais.

Šiuo tikslu tvarkomus duomenis galime perduoti:

 

·            mūsų išorės paslaugų tiekėjams, kad jie galėtų teikti paslaugas, tokias kaip interneto svetainių valdymas, duomenų analizė, suteiktų paslaugų efektyvinimas ir optimizavimas, mokėjimų tvarkymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimo paslaugos, el. laiškų siuntimo paslaugos, pašto siuntos ir tiesioginiai pranešimai, tikrinimo paslaugos ir kt.

 

tiek, kiek būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.

 

 


8.                   Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

(i)                      Naudotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis BDAR 15 straipsnyje nurodytomis sąlygomis. Duomenų valdytojas turi nemokamai pateikti Naudotojui tvarkomų asmens duomenų kopiją kartu su visa kita susijusia informacija. Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį už visas kitas Naudotojo prašomas kopijas.

(ii)                    Pasinaudodamas teise reikalauti ištaisyti duomenis Naudotojas gali prašyti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys BDAR 16 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

(iii)                  Jei Naudotojas pasinaudoja teise reikalauti ištrinti asmens duomenis, Duomenų valdytojas privalo ištrinti atitinkamus asmens duomenis, nebent Duomenų valdytojas tvarkytų ir laikytų konkrečius duomenis vykdydamas teisės aktuose nustatytas Duomenų valdytojo pareigas arba jeigu nėra įvykdytos kitos BDAR 17 straipsnyje nurodytos sąlygos.

(iv)                  Naudotojas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnio sąlygas.

(v)                    Pagal BDAR 20 straipsnį „Teisė į duomenų perkeliamumą“, Naudotojas turi teisę gauti iš Duomenų valdytojo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Naudotojas turi teisę reikalauti, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.

(vi)                  Jei taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą) grindžiamas sprendimų priėmimas ir profiliavimas, atsižvelgdamas į BDAR 22 straipsnyje numatytas sąlygas, Naudotojas turi teisę reikalauti, kad jo duomenys taip nebūtų tvarkomi.

(vii)                Kiekviena(-s) Naudotoja(-s) turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos inspekcijai), jeigu ji/jis mano, kad jos/jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktai: https://www.ada.lt, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

(viii)              Kiekviena(-s) Naudotoja(-s) turi teisę imtis veiksmingų teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu ji/jis mano, kad jos/jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

9.                   Jūsų teisė nesutikti

Vadovaujantis BDAR 21 straipsniu Naudotoja(-s) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti (dėl su jos/jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių), kad būtų tvarkomi šios Politikos 7.4 ir 7.5 dalyse nurodyti jos/jo asmens duomenys.

Norėdami pasinaudoti šia teise, kreipkitės į mus šio dokumento pradžioje nurodytais STADA kontaktais.

*